OIL & GAS TECH ASIA PRE-REGISTRATION SYSTEM

Please fill in basic information: (Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký tham quan)(*)Required
Title: (*)
Name / Họ tên: (*)
Position / Chức vụ:
Company / Công Ty: (*)
Country / Quốc Gia: (*)
Address / Địa chỉ:
City / Thành phố:
Tel: (*)
Fax:
Mobile: (*)
Email: (*)

A. IS THIS THE FIRST TIME YOU VISIT THE EXHIBITION? ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN QUÝ VỊ THAM QUAN TRIỂN LÃM
Nếu chọn sai vui lòng nhập số lần vào ô sau:

B. WHAT IS YOUR COMPANY’S MAIN ACTIVITY? / HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH CỦA QUÝ CÔNG TY?

C. JOB FUNCTION / CHỨC VỤ CỦA QUÝ VỊ TẠI CÔNG TY ( Tick one only / Chỉ chọn một)
- CEO / Chairman / Owner - Giám Đốc Điều Hành / Chủ Tịch / Chủ Doanh Nghiệp- Vice chairman / Vice Director - Phó Chủ Tịch / Phó Giám Đốc- Consultant - Cố Vấn / Tư Vấn Viên- Manager - Quản Lý / Trưởng Ban- Supervisor - Chuyên Viên / Trưởng phòng / Trưởng nhóm- Engineering / Technician - Kỹ sư / Kỹ Thuật Viên- Laboratories / Researcher - Nhà nghiên cứu thí nghiệm- Marketing / Sales- Purchaser - Thu Mua- Other, please specify - Chức vụ khác:

D. SIZE OF BUSINESS / QUY MÔ CÔNG TY
- 1 - 50 persons / nhân viên- 51 - 100 persons / nhân viên- 101 -200 persons / nhân viên- 201 - more / 201 nhân viên trở lên

E. WHICH DEPARTMENT ARE YOU WORKING FOR? / QUÝ VỊ THUỘC PHÒNG BAN NÀO?
- HR / Finance / Administration - Nhân sự / Tài Chính / Hành Chánh Văn Phòng- Board of Director / Management - Ban Giám Đốc / Ban Quản Lý / Ban Điều Hành- Training Center - Đào Tạo / Huấn Luyện- Marketing / Sales / PR- Plant / Factory - Nhà máy / Công Trình / Xí Nghiệp- Trading / Purchasing - Thu Mua / Vật Tư / Thương Mại- Project / Planning - Dự Án / Kế Hoạch- QAQC - Giám Sát / Đánh Giá / Quản Lý Chất Lượng- R&D - Nghiên Cứu & Phát Triển- Others, please specify - Hoạt động khác:

F. PURPOSE OF VISIT / MỤC ĐÍCH THAM QUAN
- Place order / Đặt Hàng- Look for new alternative suppliers / Tìm kiếm nhà cung cấp mới- Look for new partners / Tìm kiếm đối tác- Obtain Technical Information / Thu thập thông tin kỹ thuật- Extend my Networks / Mở rộng mạng lưới thông tin- Evaluate show for future participation / Đánh giá quy mô cuộc triển lãm để tham gia trong lần tới- Others, please specify - Ý khác:

G. DO YOU HAVE PURCHASING AUTHORITY? / VAI TRÒ CỦA QUÝ VỊ TRONG VIỆC MUA SẢN PHẨM TRƯNG BÀY?
- Authority - Được ủy quyền mua hàng- No Purchasing Involvement - Không liên quan đến việc mua hàng- Recommender / Influencer - Giới thiệu- Others - Vai trò khác:

H. HOW DID YOU KNOW ABOUT THIS EXHIBITION? / QUÝ VỊ BIẾT ĐẾN TRIỂN LÃM TỪ KÊNH THÔNG TIN NÀO?
- Direct Mail Invitation / Thư Mời Trực Tiếp- E-marketing Invitation / Thư Mời Điện Tử- Exhibitor Invitation / Thư mời từ Đơn Vị Triển Lãm- Visited show Website / Trang website sự kiện- Magazines / Newspaper - Báo giấy / Tạp Chí- Friends / Colleagues Recommendation - Bạn bè / Đồng nghiệp giới thiệu- Government / Association - Chính Phủ / Hiệp Hội- TV / Radio - Truyển hình / Phát Thanh- Banner / Poster - Bảng quảng cáo- SMS - Tin nhắn trực tiếp- Others, please specify - Ý khác:

I. HOW DO YOU WANT TO RECEIVE EVENTS UPDATED? / QUÝ VỊ MUỐN NHẬN TIN TỨC CỦA TRIỂN LÃM QUA PHƯƠNG TIỆN NÀO?
- Postmail- SMS- Email- Others, please specify - Ý khác:

J. WOULD YOU LIKE TO GET INFORMATION ON FUTURE EXHIBITION REGARDING TO? TÔI MUỐN NHẬN ĐƯỢC NHỮNG THÔNG TIN VỀ CÁC TRIỂN LÃM TRONG TƯƠNG LAI LIÊN QUAN ĐẾN
- Electric Power & Automation - Ho Chi Minh City- Beauty Products - Ho Chi Minh City- Gaming & Entertainment - Ho Chi Minh City

THANK YOU FOR INTEREST IN VISITING OGTA 2019. SEE YOU OIL & GAS TECH ASIA 2019 from 5-7/3/2019.